top of page

Les intervencions emfatitzen la zona tractada amb respecte a la materialitat arquitectònica, el paisatge i la tradició cultural del territori on s’ubiquen. Algunes van precedides de la restauració d’una construcció de pedra en sec i el condicionament d’un paisatge històric rural, altres valoren un patrimoni arquitectònic, paisatgístic, civil o religiós, en qualsevol cas atorguen un nou concepte cultural i estètic a l’àmbit d’intervenció. Es vinculen a les expressions materials i simbòliques del paisatge cultural mitjançant concepte, forma, mesura i els elements naturals propis del lloc. Formulen una nova percepció del paisatge contemporani, ofereixen un lloc de benestar i contemplació al visitant i propicien la implementació de nous usos culturals.

bottom of page