top of page

Evidencien i contrasten les virtuts i defectes de la condició humana mitjançant components simbòlics d'arrel històrica, memorialista i cultural que reivindiquen i fomenten l'entesa entre persones, col·lectius, pobles, creences o cultures. Es conceben amb coneixements, realitats i aspiracions concretes per mitjà d’instal·lacions, accions i escenografies. L’activació o creació dels espais de memòria, història o tradició cultural pren força amb les accions artístiques que interactuen amb el paisatge i la natura..

bottom of page