top of page
HAPPENINGS

La finalitat dels happenings i altres esdeveniments participatius és proporcionar el retrobament de les persones amb el seu entorn immediat per cercar l'equilibri entre l'acció humana i l’entorn natural. Es conceben com a manifestacions culturals que celebren, fomenten i dinamitzen els nous paratges recuperats i les seves instal·lacions tributàries. Les accions compartides que es representen en aquests actes desprenen un fort caràcter reivindicatiu i participatiu, per això, es demana al públic que prengui part en les performances prèviament definides. Comporten una crida a la participació d’artistes de diferents disciplines. Les festes també inclouen activitats paral·leles de tipus artesanal, cultural i lúdic.

bottom of page