top of page

Happening 2013

Obres Serp i Hexàgon 

Inaugura les barraques de vinya Avi de mas Roig i Tabaco, les instal·lacions Serp, Hexàgon i l’espai artialitzat Avi de mas Roig-Tabaco.

Incorpora dues intervencions performatives de Laia Estruch: 62 i Sons. L’acció compartida Camí de Serp consisteix en recórrer les sinuositats de Serp en complet silenci per vindicar la recuperació i l’ús dels camins històrics. Activitats paral·leles: passi de vídeo, mostra de barraques restaurades, mostra de llibres d’art de la natura.

Obres Relacionades
bottom of page