Hexàgon

2010, Begues

La forma hexagonal està relacionada amb l’eficàcia constructiva de les abelles per emmagatzemar mel a les bresques. Es van utilitzar troncs de pi blanc trencats per la força de la neu i el vent. 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram