top of page

Mobles del bosc

Conjunt de sis obres

La reconstrucció de la barraca del Gus és l’origen i motiu de diverses instal·lacions realitzades en una antiga explotació agrícola engolida pel bosc. Sota el mot genèric Mobles del bosc s’aixopluguen sis instal·lacions: Llit, Taula, Piano (J.Ll. Vendrell), Mirall, Tamboret, Instal·lació (Júlia Mata). Són mostra de la simbiosi cultural i natural que cerco en les intervencions individuals i col·lectives sobre el patrimoni arquitectònic de pedra seca de Begues. El conjunt d'intervencions respecten a l'entorn natural i cultural de les accions humanes que conformen el paisatge. 

bottom of page