top of page

Meditació

Art & Gavarres 2019

És una "pedra de pedres", matèria primera per organitzar l'activitat humana. La pedra ha estat cabdal per bastir els monuments megalítics de les Gavarres, les construccions rurals i les arquitectures civils i religioses de tota la demarcació. Els valors culturals i les característiques funcionals i paisatgístiques d’aquesta obra reivindiquen la tècnica de la pedra en sec com a element social, recurs cultural i element constitutiu del paisatge contemporani. Pensada i realitzada per a Art&Gavarres 2019.

bottom of page