top of page

Crisalide

Begues, 2014

Evoca els nius de vespa terrissaire. Construïda amb branques de pi i arbustos de l’emplaçament relligats amb fulles de càrritx. L’estructura es va recobrir amb la terra procedent de la reconstrucció de la barraca del Gravat.

bottom of page