top of page

Tabaco-jazz

Begues, 2013

Es concep com un homenatge als constructors de paisatges tradicionals. De nord a sud d'est a oest les finestres de Tabaco-Jazz expandeixen un missatge de diàleg i fraternitat cap a les persones i cultures que usen tècniques de bioconstrucció (pedra, fang, fusta, gel,) per construir habitacles i infraestructures productives. És un crit d'alerta per protegir els paisatges històrics i culturals que desapareixen engolits per l'oblit, la deixadesa, el menyspreu o la construcció desmesurada.

bottom of page