top of page

Món Dotze - Cúpula de Glaç

Projecte per a Món Sant Benet

Ambdues instal·lacions enllacen amb la idea expressada per Fundació la Pedrera de posar en valor l’espai del Monestir de Sant Benet de Bages (segles X-XXI), ubicat dins el recinte de Món Sant Benet. Les dotze circumferències de Món Dotze fan referència al recorregut històric i cultural dels dotze segles d’existència del Monestir. Cúpula de Glaç fa referència al fet que el Monestir disposava d’un pou de glaç des de l’inici del segle XVII fins ben entrat el segle XIX. El gel s’utilitzava per a conservar els aliments, per a usos gastronòmics i pràctiques sanitàries. Les cúpules dels pous de glaç permetien conservar un espai fresc dins el pou.

PREMSA
bottom of page