top of page

Compartir

Mons efímers - mons subtils

Amb motiu de la quarta biennal Andorra l’Andart21 i tenint en compte el tema Què passaria si ens haguéssim de confinar a la muntanya? Hem obrat la instal•lació Compartir. L’experiment pretén reflexionar sobre la necessitat d’adaptar-nos, com la resta d’espècies animals, al món vegetal que ens envolta. El bosc com a màxim exponent de la ciutat de les plantes ens dóna les pautes necessàries per establir una organització interdependent no jeràrquica basada en una societat cohesionada, organitzada, solidària i dialògica. L’objectiu es fonamenta en compartir els sistemes de vida que formen el bosc sense malmetre la coberta vegetal ni el sistema radial de comunicació de les plantes.

PREMSA
bottom of page