Compartir

Mons efímers - mons subtils

Amb motiu de la quarta biennal Andorra l’Andart21 i tenint en compte el tema Què passaria si ens haguéssim de confinar a la muntanya? Hem obrat la instal•lació Compartir. L’experiment pretén reflexionar sobre la necessitat d’adaptar-nos, com la resta d’espècies animals, al món vegetal que ens envolta. El bosc com a màxim exponent de la ciutat de les plantes ens dóna les pautes necessàries per establir una organització interdependent no jeràrquica basada en una societat cohesionada, organitzada, solidària i dialògica. L’objectiu es fonamenta en compartir els sistemes de vida que formen el bosc sense malmetre la coberta vegetal ni el sistema radial de comunicació de les plantes.

PREMSA