top of page

Castell

L’artialització de l’Espai dels Nois i el seu entorn immediat va comportar la restauració de la barraca, el condicionament del paisatge i la creació de Castell en homenatge al poblat ibèric de puig Castellar al costat mateix de l’emplaçament.

bottom of page